Website Banner
 
 
 
 
         
   
การบำรุงรักษา
   
        เรามีทีมงานและวิศวกรเข้าทำการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคุม ในกรณีหม้อแปลงไฟฟ้าของสถานประกอบการชำรุดหรือเสียหาย เรามีหม้อแปลงไฟฟ้าทดแทนให้ทุกขนาดและ พร้อมติดตั้งให้ตลอด 24 ชั่วโมง    
         
     การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า    
         
     
       ตรวจสอบข้อต่อสายแรงต่ำ และ แรงสูง
       
       การตรวจสอบรอยรั่วของซีลแรงสูง และ แรงต่ำ

    หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปตามโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็น หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมัน เป็นตัวระบายความร้อน (OIL IMMERCED TRANSRFORMER)   น้ำมันที่บรรจุอยู่ภายในหม้อแปลง มิใช่น้ำมันเครื่องเพื่อการหล่อลื่น แต่เป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถเป็นฉนวนกันไฟฟ้าแรงสูง มิให้เกิดการลัดวงจรคล้าย ๆ กัน กับเปลือกของสายไฟทั่วๆ ไป
   
         
     การตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงไฟฟ้า    
     
  สารกรองความชื่น (SILICA GEL)    สารกรองความชื้นที่ติดตั้งอยู่บริเวณท่อหายใจที่ถังน้ำมันสำรอง(Conservator Tank) นั้นจะมีส่วนประกอบอยู่หลายอย่าง คือ
   - กระบอกแก้ว จะต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่แตกร้าว
   - ซีลยาง ทั้งตัวบนและล่าง จะต้องไม่ขาดแตก เพราะความร้อนจากแสงแดด
   - ถ้วยใส่น้ำมัน จะต้องมีน้ำมันอยู่ที่ระดับตลอดเวลา
   - สารกรองความชื่นจะต้องมีสีน้ำเงินเข้ม จึงจะใช้ดูดซับความชื่นที่ผ่านเข้าออกทางรูหายใจได้ดี ถ้าเป็นสีชมพู จะหมดสภาพใช้งาน จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทันที
   
       
  ลูกถ้วย (HV, LV, Bushing)   ลูกถ้วยแรงสูงและแรงต่ำจะต้องมีผิวที่สะอาด มันเป็นเงาหากลูกถ้วยสกปรก จะต้องทำความสะอาด ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เพราะหากฝนตกจะทำให้กระแสไฟฟ้าวิ่งจากหัว Bushing ลงมาสู่ตัวถังหม้อแปลงและลงกราวนด์ ทำให้ฟิวส์ขาดไฟฟ้าดับได้และลูกถ้วยก็จะเสีย มีรอยไหม้เป็นสาเหตุที่ไฟฟ้าตกบ่อย ๆ และซีลยางลูกถ้วย โดยเฉพาะซีลยางลูกถ้วยแรงต่ำ จะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจำ เพราะหม้อแปลงเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งซีลยางที่ตากแดดตากฝนอยู่ทุก ๆ วัน จะหมดอายุ ทำให้น้ำมันหม้อแปลงรั่ว ซึมได้    
       
  DROP FUSH เป็นอุปกรณ์แรงสูง เป็นสะพานไฟ สำหรับไฟฟ้าแรงสูงวิ่งผ่าน จะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจำ เนื่องจากเมื่อใช้งานไปนาน ๆ จะเกิดการหลวม กระแสไฟวิ่งไม่สะดวกเกิดความร้อนมาก พบว่ามีปัญหาบ่อยมาก     
       
  รอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ (LEAKAGE) ซีลยางขอบฝาถัง ซีลยางรองรับลูกถ้วย ถังน้ำมันสำรองและครีบระบายความร้อนผุกร่อน โดยเฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งใกล้บริเวณที่มีสารเคมีบางชนิดที่มีกรด    
       
  สายกราวนด์ (GROUND) สำคัญมากบ่อยครั้งที่ได้มีการตรวจพบว่าสายกราวนด์ดินถูกถอดออกแล้ว  ไม่ได้ใส่กลับที่เดิม   บางครั้งสายกราวนด์ขาด แต่ไม่ได้ตรวจสอบแก้ไขเป็นอันตรายถึงชีวิต เมื่อหม้อแปลงเกิดไฟฟ้ารั่ว หรือ ขณะฝนตกหม้อแปลงเปียกชื้น    
       
  สายไฟแรงสูง (HV LINE) จะต้องตรวจสอบดูว่า เป็นสายที่เก่าใช้งานมานานมากแล้ว เป็นสายอลูมิเนียมกร่อนหมดอายุไฟฟ้าเดินไม่สะดวกจะต้องเปลี่ยนใหม่ เป็นสายหุ้มฉนวน เพื่อความปลอดภัย    
       
  สายไฟฟ้าแรงต่ำ (LV CABLE ) ขั้วต่อสาย (TERMINAL) แรงต่ำจะเป็นหางปลา มีน็อตขันบีบสายไว้จำนวนมาก จะต้องดับไฟตรวจสอบว่าน็อตได้คลายหลวมมากน้อยเพียงใด เพื่อความปลอดภัย ควรขันน็อตให้แน่นทุกตัว    
       
  รางรองรับสายไฟแรงต่ำ (CABLE TRAY) ควรตรวจสอบดูว่ามีการทรุดตัว จนทำให้เกิดการเหนี่ยวรั้งหางปลา(TERMINAL) ทำให้แกนแรงต่ำบิดเบี้ยวเสียศูนย์ จนน้ำมันรั่วหรือไม่ หรือ รางบาดลงไปในฉนวนหุ้มสายหรือไม่ จะได้แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนที่จะเกิดอันตราย    
       
  สถานที่ตั้งหม้อแปลง (LOCATION) จะต้องได้รับการดูแลให้ปลอดภัยอยู่เสมอ จะต้องไม่มีน้ำท่วมขังหรือหญ้าขึ้นรก จนไปพันสายไฟฟ้าแรงสูง หรือหม้อแปลงติตตั้งในที่คับแคบระบายความร้อน และเข้าบำรุงรักษาได้ยาก หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย เมื่อหม้อแปลงเสีย    
   
         
Current Pageid = 7